Sopot - informacje


35.286
mieszkańców Sopotu
16.431
mężczyzn
18.855
kobiet

3.882
w wieku przedprodukcyjnym

19.914
w wieku produkcyjnym

11.490
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

102
zawarto małżeństw

226
urodzeń

509
zgonów

-283
przyrost naturalny
miasto Sopot
dochody

378.448.992
wydatki

371.964.128
struktura wydatków Sopotu

877.606
0,236%
Leśnictwo

407
0,000%
Rolnictwo i łowiectwo

30.289.498
8,143%
Transport i łączność

29.039.966
7,807%
Administracja publiczna

2.215.033
0,595%
Turystyka

27.248.686
7,326%
Gospodarka mieszkaniowa

4.379.050
1,177%
Działalność usługowa

231.575
0,062%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

71.630
0,019%
Obrona narodowa

10.194.702
2,741%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

132.000
0,035%
Wymiar sprawiedliwości

3.796.182
1,021%
Obsługa długu publicznego

9.991.096
2,686%
Różne rozliczenia

87.927.448
23,639%
Oświata i wychowanie

5.841.492
1,570%
Ochrona zdrowia

25.331.462
6,810%
Pomoc społeczna

3.271.404
0,879%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5.703.908
1,533%
Edukacyjna opieka wychowawcza

48.197.972
12,958%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

23.885.742
6,422%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

11.214.796
3,015%
Kultura fizyczna i sport

42.102.072
11,319%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-02-07 12:52
REKLAMA
pogoda Sopot
-3.3°C
wschód słońca: 07:19
zachód słońca: 16:40
Koronawirus
pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Sopocie

kiedy
2023-02-14 18:00
miejsce
M15 Restaurant Bar & Sauny,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-14 20:00
miejsce
M15 Restaurant Bar & Sauny,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-18 18:00
miejsce
Teatr Nieduży - rezydent Teatru...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-25 21:00
miejsce
M15 Restaurant Bar & Sauny,...
wstęp biletowany