Sopot - informacje


32.276
mieszkańców Sopotu
14.771
mężczyzn
17.505
kobiet

3.587
w wieku przedprodukcyjnym

18.214
w wieku produkcyjnym

10.475
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

119
zawarto małżeństw

169
urodzeń

483
zgonów

-314
przyrost naturalny
miasto Sopot
dochody

411.849.920
wydatki

451.136.992
struktura wydatków Sopotu

596.529
0,132%
Leśnictwo

219
0,000%
Rolnictwo i łowiectwo

40.239.388
8,920%
Transport i łączność

40.503.296
8,978%
Administracja publiczna

3.178.297
0,705%
Turystyka

37.604.984
8,336%
Gospodarka mieszkaniowa

5.471.940
1,213%
Działalność usługowa

6.827
0,002%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

9.809.971
2,174%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

132.000
0,029%
Wymiar sprawiedliwości

4.270.223
0,947%
Obsługa długu publicznego

11.887.734
2,635%
Różne rozliczenia

90.375.968
20,033%
Oświata i wychowanie

6.488.262
1,438%
Ochrona zdrowia

45.724.676
10,135%
Pomoc społeczna

5.247.343
1,163%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5.448.146
1,208%
Edukacyjna opieka wychowawcza

71.322.656
15,810%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

24.287.926
5,384%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

19.284.482
4,275%
Kultura fizyczna i sport

29.228.620
6,479%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-02-25 01:53
REKLAMA
pogoda Sopot
8.4°C
wschód słońca: 06:45
zachód słońca: 17:12
Koronawirus
pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Sopocie

kiedy
2024-02-29 20:00
miejsce
SPATiF, Sopot, ul. Bohaterów Monte...
wstęp biletowany
kiedy
2024-03-08 18:00
miejsce
M15 Restaurant Bar & Sauny,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-03-08 20:00
miejsce
Story Disco Club, Sopot, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2024-03-16 12:00
miejsce
Szkoła Podstawowa im. ks. prałata...
wstęp biletowany